f

Chorus Mauritiensis

Stručná historie

Počátky sboru spadají do první poloviny 70. let minulého století, kdy z iniciativy prof. Antonína Schindlera (*25. 5. 1925, †9. 9. 2010) se z původně mládežnické scholy postupně vytvořil smíšený sbor. Název CHORUS MAURITIENSIS vznikl v polovině roku 1993 a zřejmě vycházel z potřeby dát jménu sboru atraktivnější podobu. Potřeba pojmenovat sbor byla logickým vyústěním a reakcí na vzrůstající úroveň a četnost vystoupení zejména mimo liturgický prostor.

Od roku 2000 řídí těleso Mgr. Tomáš Klásek (*1973), který byl sám aktivním členem sboru od roku 1998. Sbor ve své podstatě pokračuje v tradici započaté prof. Antonínem Schindlerem. Během působení nového sbormistra nastal větší příklon k provozování vokálně instrumentálních děl, zejména barokních a klasicistních autorů. Za zmínku stojí též ocenění druhým místem odbornou porotou v soutěži Musica Religiosa 2014; jako úspěch ovšem považujeme i každé kvalitní zpívání v rámci liturgie.